UWAGA RODZICE UCZNIÓW, KTÓRZY OD 1 WRZEŚNIA 2013 r. BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ DO KLASY DRUGIEJ !!!

WYPRAWKA SZKOLNA”

W roku szkolnym 2013/2014 realizowany jest Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczony na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców.

Rodzice lub opiekunowie mogą składać wnioski do Dyrektora Szkoły do której uczęszcza dziecko do 4 września 2013 r.
Pomoc udzielana będzie na podstawie wniosku rodziców (opiekunów), a także nauczyciela lub pracownika socjalnego. Jeśli wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony to wówczas pracownik Urzędu Miasta Zamość dokona zwrotów kosztów zakupu podręczników (po przedłożeniu dowodu zakupu – faktury).

Wniosek wraz z objaśnieniem w załączeniu.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Translate »