Twoja szansa na pracę !!!

plaktat zdz 2017 - 800
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Lublinie

zaprasza do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie

 „Dobry zawód gwarancją pracy”

 

Jeśli jesteś osobą BEZROBOTNĄ: zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub niepracującą i niezarejestrowaną w urzędzie pracy, ale poszukującą pracy i gotową do jej podjęcia, w wieku 30+, zamieszkującą teren województwa lubelskiego ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • osoby odchodzące z rolnictwa (ubezpieczone w KRUS)
 • osoby niepełnosprawne

 

Co oferujemy w ramach projektu?

1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

2. Szkolenia do wyboru:

 • Spawanie metodą MAG (120 h)
 • Kucharz (160 h)
 • Kucharz z elementami cateringu i dekoracją stołów (180 h)
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (180 h)
 • Wizaż I i II stopnia (130 h)
 • Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac oraz j.angielskim (180 h)
 • Hydraulik – instalator systemów fotowoltaicznych (150 h)
 • Barman/ka kelner/ka z elem. sommelierstwa i obsługą progr. Gastro Pos, Gastro – Szef (120 h)
 • Magazynier – kierowca wózków jezdniowych (120 h)
 • Fryzjer (180 h)

 

3. Staże zawodowe (4 miesiące) ze stypendium w wysokości 1850 zł brutto/miesiąc

 

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/h; około 6,5 zł netto)
 • stypendium stażowe 1850 zł brutto/miesiąc (około 1450 zł netto)
 • opiekę nad dzieckiem – refundacje kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku/przedszkolu
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staż
 • ubezpieczenie NNW podczas zajęć
 • szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników i rynku pracy zakończone egzaminami zewnętrznymi wraz z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych
 • materiały dydaktyczne i szkoleniowe (w tym książki)
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania, CV i listu motywacyjnego
 • poczęstunek oraz ciepły posiłek podczas zajęć
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy:

– telefonicznie: 84 639 22 58/609 221 266

– e-mailem: kursy@zdz-zamosc.pl, pocztą

– osobiście w biurze projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Zamość, ul. Peowiaków  3, 22-400 Zamość, pokój nr 34

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy projekt DZGP w PDF

Oswiadczenie o przetwarzaniu danych projekt DZGP w PDF

Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów rekr. projekt DZGP w PDF

Oswiadczenie o woli udziału i zapoznaniu z regulam. projekt DZGP w PDF

Oswiadczenie wizerunek projekt DZGP

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie DZGP w PDF

Zobowiązanie projekt DZGP w PDF

clipboard01

Nie ma jeszcze komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Translate »
%d bloggers like this: