Technik żywienia i usług gastronominczych – nauka trwa 5 lat po szkole podstawowej

Zawód  technika żywienia i usług gastronomicznych to nowy zawód, który powstał z zawodów kucharza, technika żywienia i gospodarstwa domowego  technika organizacji usług gastronomicznych. Obecnie zawód ten pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować młodzież do wykonywania pracy w branży gastronomicznej jako kucharz, kelner oraz doradca żywieniowy potrafiący zaplanować, opracować i wdrożyć dietę.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • ocena jakości żywienia oraz jej przechowywanie,
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowanie produkcji gastronomicznej,
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Na tym kierunku masz możliwość zdobycia następującej wiedzy i umiejętności:

 • wyposażanie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • działalność gospodarcza w gastronomii
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • język obcy w gastronomii
 • podstawy żywienia
 • organizacja produkcji gastronomicznej
 • usługi gastronomiczne
 • procesy technologiczne w gastronomii
 • pracownia obsługi gości
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Zajęcia praktyczne realizujemy w profesjonalnej pracowni gastronomicznej

Jakie masz perspektywy po ukończeniu szkoły: Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w:

 • zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, itp.)
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością
 • indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, itp.).

Ponadto możesz prowadzić własną działalność usługowo-gospodarczą w zakresie usług
gastronomicznych, hotelarskich i agroturystyki
. Możesz również kontynuować także naukę na studiach wyższych na dowolnie wybranym kierunku.

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY JUŻ DZISIAJKLIKNIJ PONIŻEJ I WYPEŁNIJ PODANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

NABÓR ZAMOŚĆ 2024
Translate »