Technik handlowiec – nauka trwa 5 lat po szkole podstawowej

Technik handlowiec należy do zawodów typowo handlowych. Celem kształcenia w zawodzie technik handlowiec jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym pracownikom handlu, przedstawicielom handlowym. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. W naszej szkole zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumenta, regułach współpracy z kontrahentami.

W wyniku kształceni a w zawodzie uczeń (słuchacz) zdobywa następujące umiejętności:

 • posługuje się terminologią ekonomiczną;
 • interpretuje przepisy prawa finansowego, handlowego, cywilnego oraz prawa pracy;
 • przestrzega przepisy prawa dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów;
 • stosuje zasadę racjonalnego gospodarowania;
 • sporządza pisma związane z działalnością handlową;
 • wypełnia dokumenty związane z obrotem towarowym;
 • korzysta z materiałów statystycznych;
 • wykonuje prace związane z planowaniem i analizą statystyczną;
 • oblicza i szacuje wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe;
 • przestrzega zasad prowadzenia działań marketingowych;

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec może podejmować pracę w:

 • PUNKTACH SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
 • W HURTOWNIACH I MAGAZYNACH
 • DZIAŁACH LOGISTYKI
 • PROWADZIĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

TECHNIK HANDLOWIEC TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY JUŻ DZISIAJKLIKNIJ PONIŻEJ I WYPEŁNIJ PODANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

NABÓR ZAMOŚĆ 2024
Translate »