Rekrutacja 2014/2015folio-img11

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów do szkół ZDZ można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. Peowiaków 3
22-400 Zamość
tel. 84 639 28 21
liceum_zdz@wp.pl

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną NABÓR 2014

wydrukować i wypełnić: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Na rok szkolny 2014/2015 Szkoły ZDZ im. Jana Kilińskiego w Zamościu prowadzą nabór do klas o kierunkach kształcenia:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
•  klasa biologiczno-chemiczna;
• klasa dyplomacji i stosunków międzynarodowych;
• klasa dziennikarsko-medialna;
• klasa humanistyczna z rozszerzonym j. angielskim;
• klasa prawnicza;
• klasa psychologiczna;
• ogólna (dla młodzieży i dorosłych);

TECHNIKUM:
• Technik Informatyk – Klasa Policyjna;
• Technik Informatyk – Klasa Wojskowa;
• Technik Informatyk – Klasa Celna;
• Technik Informatyk;
• Technik Usług Fryzjerskich;
• Technik Handlowiec;

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE:
• Technik usług kosmetycznych;
• Technik informatyk;
• Technik BHP;
• Technik 0chrony fizycznej osób i mienia;
• Technik administracji;
• Technik rachunkowości;

Wymagane dokumenty

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKUM

 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego-OKE
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie
  (kandydaci do Technikum- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy)
 • wpisowe 50 zł
 • formularz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej-> Pliki do pobrania
 • kwestionariusz osobowy kandydata-> Pliki do pobrania

UWAGA!
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną NABÓR 2014

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

 • 2 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie  wystawione przez  lekarza medycyny pracy
 • wpisowe – 50 zł,

Słuchacze, którzy wybiorą formę dzienną mają możliwość po zaliczeniu odpowiedniego semestru przeniesienia się do grupy zaocznej.

Translate »
%d bloggers like this: