clipboard01

 

PantherMedia B54621231

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zamościu, od 1 września 2019 r. uczestniczą w realizacji projektu „Szkoły kompetencji zawodowych”.
Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez:

 • organizację płatnych praktyk zawodowych i staży dla uczniów/uczennic,
 • organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • możliwości uzyskanie dodatkowych uprawnień i zwiększenie ich szans na rynku pracy,
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 5 nauczycieli,
 • doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • 40 uczniów Technikum ZDZ w Zamościu,
 • 8 uczniów Technikum ZDZ w Hrubieszowie,
 • 8 uczniów Technikum ZDZ w Tomaszowie Lubelskim,
 • 5 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu

REKRUTACJA TRWA !!!!!!!!!!!!


zajęć

Zapraszamy do zgłaszania się i składania dokumentów na:

 • Płatne staże u pracodawców (150 godz.),
 • Kurs komputerowy na poziomie ECDL Profile (140 godz.),
 • Kurs CISCO IT Essentials (120 godz.),
 • Kurs wizażystka-stylistka z elementami analizy ślubnej z egzaminem czeladniczym,
 • Kurs diagnostyki trychologicznej (32 godz.),
 • Kurs z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych dla różnego rodzaju włosów (24 godz.)

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
 • profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów,
 • materiały, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów,
 • dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji (zaświadczenie/certyfikaty dla nauczycieli).

Dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe oraz inne wymagane dokumenty dostępne są w Biurze Projektu, na stronie internetowej www.zdz.lublin.pl, oraz stronach strona www a także w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: Teresa Wojda tel. 84 639 28 21 (Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu) szkola@zdz-zamosc.pl

BIURO PROJEKTU:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, pokój 2
20-109 Lublin
tel. 81 532 79 65
www.zdz.lublin.pl
Osoby do kontaktu bezpośredniego w Oddziale ZDZ w Zamościu : Pani Teresa Wojda

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SKZ.doc

załącznik nr 2_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA_Technikum_Zamość

REKOMENDACJA DOT. UCZNIA_załącznik_4_do regulaminu

załącznik nr 1_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELA_ZAMOŚĆ

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_10.2019_uczniowie

 

 

 

 

Translate »