TECHNIK INFORMATYK

Policealne Studium Zawodowe dla Młodzieży (forma dzienna) – nauka trwa 4 semestry
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (forma zaoczna) – nauka trwa 4 semestry

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) zdobywa następujące umiejętności:

 1. posługuje się systemami operacyjnymi;
 2. pracuje w różnych rodzajach sieci komputerowych;
 3. obsługuje urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych;
 4. projektuje i wykonuje sieć komputerową;
 5. wykorzystuje wiedzę z zakresu budowy i działania systemów operacyjnych do pracy z różnymi komputerami, rodzajami systemów operacyjnych oraz sieci;
 6. posługuje się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
 7. dobiera konfiguracje sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań zawodowych;
 8. posługuje sie językami obsługi wybranych rodzajów baz danych;
 9. zakłada i utrzymuje bazy danych;
 10. administruje bazami danych i nadzoruje ich prace;
 11. projektuje bazy danych;
 12. dobiera oprogramowanie do obsługi baz danych;
 13. programuje w wybranych językach

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dostępna na stronie MEN www.men.gov.pl

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik informatyk oraz ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Krakowie i otrzymania tytuł technika.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

TECHNIK INFORMATYK TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ.

Translate »
%d bloggers like this: