LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży to nowoczesna szkoła otwarta na potrzeby ucznia, przyjazna, dająca szerokie spojrzenie na świat, siebie i własne nieograniczone możliwości.
Liceum ogólnokształcące przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz kształtuje umiejętności ogólne, z naciskiem na rozszerzony zakres nauki wybranego języka obcego lub innych przedmiotów, które będą podstawą do dalszego kształcenia w wybranej szkole wyższej.
Po ukończeniu szkoły, uczeń będzie przygotowany do kontynuowania nauki w szkołach wyższych na kierunkach uniwersyteckich.

Klasy i profile:

  • Klasa ogólna (dla młodzieży)
  1. Atrakcyjne i aktywne metody pracy ułatwią naukę na wysokim poziomie i umożliwią zainteresowanym udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
  2. Przedmioty realizowane są zgodnie z podstawą programową liceum ogólnokształcącego.
  3. Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego.
  4. Klasa dla przyszłych kandydatów na studia uniwersyteckie, politechniczne i ekonomiczne.
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY JUŻ DZISIAJKLIKNIJ PONIŻEJ I WYPEŁNIJ PODANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Translate »
%d bloggers like this: