Kursy spawalnicze

Szkolenie spawaczy odbywa się pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Celem jest zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy spawacza lub zdobycie uprawnień na wyższym poziomie:
– spawacza pachwin
– spawacza blach
– spawacza rur

Warunki stawiane kandydatom: Wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Program kursu

– Szkolenie teoretyczne (30 godzin)

– Szkolenie praktyczne (od 86 do 200 godzin)

Kurs zakończony jest egzaminem przeprowadzonym przez egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Organizacja kursów

– zajęcia odbywają się w dni powszednie lub w weekendy,
– grupy od 5 do 15 osób

Zapisy
– o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń,
– zapisy prowadzone są w sekretariacie Szkoły lub przez zapisy on-line

Wybierz kurs z Naszej bogatej oferty:

Komentarze zamknięte.

Translate »