SPAWANIE

Cel szkolenia:

Szkolenie spawaczy odbywa się pod nadzorem Łukasiewicz – Górnośląski Instytutu Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach). Celem jest zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy spawacza lub zdobycie uprawnień na wyższym poziomie:
– spawacza pachwin
– spawacza blach
– spawacza rur

METODY SPAWANIA:

1. Spawanie acetylenowo-tlenowe (GAZOWE) Moduł 311

2. Spawanie łukowe elektrodą otuloną (ELEKTRYCZNE) Moduł 111

3. Spawanie metodą MAG – Moduł 135

4. Spawanie metodą TIG – Moduł 141

Wymagania:
Wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Program kursu:

1. Szkolenie teoretyczne (30 godzin na jedną specjalność)

– Procesy spajania i pokrewne spawaniu

– Rysunek techniczny w spawalnictwie

– Materiały podstawowe i dodatkowe

– Podstawy elektotechniki

– Urządzenia i sprzęt do spawania

– Technika i technologia spawania

– Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie

– Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy

– Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa

– Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych

– Szkolenie praktyczne (120 godzin na jedną specjalność) – w formie ćwiczeń

Składający się z dwóch części:

– egzamin teoretyczny – test

– egzamin praktyczny – wykonanie złączy w odpowiednich pozycjach

Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy i umiejętności spawania oraz uzyskanie kwalifikacji i uprawnień zgodnie z normą EN ISO 9606-1 lub EN ISO 9606-2 oraz wytycznymi wytycznymi Łukasiewicz – Górnośląski Instytutu Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa w Gliwicach). Uczestnik otrzymuje:
– książeczkę spawacza – ważną bezterminowo
– świadectwo z egzaminu kwalifikacyjnego Spawacza (w języku angielskim, niemieckim oraz francuskim)
Uprawnienia spawacza są ważne w krajach Unii Europejskiej.

CENA

1 specjalność (z wyłączeniem TIG)- 1500 zł brutto

Spawanie metodą TIG – 2300 zł brutto

2 specjalności (równocześnie) – 2500 zł brutto

3 specjalności (równocześnie) – 3500 zł brutto

Najbliższy termin rozpoczęcia:

Kwiecień 2024 r.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zdjęcia z kursu spawania:

Invalid Displayed Gallery

Film z kursu spawania

Translate »