Służby porządkowe imprez masowych

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku służby porządkowej imprez masowych

Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, wymagany jest wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Program kursu:
– Przepisy regulujące zadania służb porządkowych
– Blok ogólno – prawny
– Blok zabezpieczenia porządku publicznego
– Pierwsza pomoc przedlekarska
– Samoobrona i Techniki interwencyjne

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Czas trwania:
Kurs obejmuje 24 godz. (1 tydzień)

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: