Przewóz towarów niebezpiecznych – kurs podstawowy i specjalistyczny (cysterny)

Cel szkolenia:
Nabycie podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie wymagań bezpieczeństwa ludzi, dóbr materialnych, ochrony środowiska oraz przygotowania pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską (ADR).

Wymagania:
– Ukończone 21 lat
– Prawo jazdy odpowiedniej kategorii
– Przystępujący do kursu specjalistycznego powinni mieć ukończony kurs podstawowy i posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii

Program kursu:
– wymagania dotyczące przewozu towarów, rodzaje zagrożeń, oznakowanie, klasyfikacja towarów, postępowanie w razie wypadków, odpowiedzialność cywilna
– szczegółowe wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym, wydaniem zaświadczenia ADR – zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Czas trwania:
24 godziny podstawowy 40 godz podstawowy i cysterny

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »