Prawo zamówień publicznych

Cel szkolenia:
Zapoznanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
– w firmach,
– w urzędach,
– w instytucjach publicznych
– oraz organizacjach pozarządowych
z praktycznymi aspektami ustawy prawo zamówień publicznych.

Wymagania:
-ukończone 18 lat
-wykształcenie średnie

Program kursu:
-Przepisy regulujące postępowanie w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
-Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
-Zakres przedmiotowy ustawy Prawa zamówień publicznych.
-Uczestnicy postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
-Przygotowanie postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych, w szczególności zasady opracowania SIWZ i określenia wymogów stawianych wykonawcom.
-Regulacje w zakresie ogłoszeń o zamówieniach publicznych.
-Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych.
-Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.
-Zasady prowadzenia dokumentacji postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
-Zasady zawierania umów o udzielenie zamówień publicznych.
-Organy właściwe w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
-Kontrola postępowania w sprawach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.
-Środki ochrony prawnej: odwołanie, skarga do sądu.

-Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
-Zagadnienia praktyczne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych i aktualnego orzecznictwa.

Uzyskane uprawnienia:
Zaświadczenie MEN

Czas trwania:
30 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »