KURSY MATURALNE

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego jest organizatorem kursów przygotowawczych do matury
  z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, biologia
 2. Kurs przygotowuje do obu części egzaminu z danego przedmiotu: ustnej i pisemnej, a także do obu poziomów: podstawowego i rozszerzonego.
 3. Kurs jest organizowany w okresie od września 2014 roku do kwietnia 2015 roku i obejmuje 100 godzin. Każde spotkanie trwa 2 godziny lekcyjne, ustalone przez grupę w porozumieniu z prowadzącym w godzinach 15:30 – 17:15 dwa razy w tygodniu w ZDZ przy ulicy Peowiaków 3 Zamość.
 4. Uczestnik kursu otrzyma od organizatora wszystkie potrzebne materiały.
 5. Zajęcia prowadzone będą w grupach 6-12 osobowych
 6. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z organizacji kursu.

KURSY DO WYBORU

 • Chemia – poziom zaawansowany
 • WOS – poziom rozszerzony
 • Geografia – poziom rozszerzony
 • Historia – poziom rozszerzony
 • Matematyka – poziom podstawowy
 • Język angielski – poziom podstawowy
 • Język niemiecki – poziom podstawowy
 • Język rosyjski – poziom podstawowy
 • Biologia – poziom podstawowy
 • Fizyka – poziom podstawowy
 • Chemia – poziom podstawowy
 • WOS – poziom podstawowy
 • Geografia – poziom podstawowy
 • Historia – poziom podstawowy
 • Matematyka – poziom rozszerzony
 • Język angielski – poziom rozszerzony
 • Język niemiecki – poziom rozszerzony
 • Język rosyjski – poziom rozszerzony
 • Biologia – poziom rozszerzony
 • Fizyka – poziom rozszerzony
ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »