Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Cel szkolenia:
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i gimnazjum.

Wymagania:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

Program kursu:
Podstawy wychowania do życia w rodzinie.
Zagadnienia biomedyczne.
Zagadnienia seksuologiczne.
Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.
Metodyka i dydaktyka przedmiotu.

Uzyskane uprawnienia:
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i gimnazjum.

Czas trwania:
270 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

Informacje dodatkowe:
Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Zamościu, ul. Peowiaków 3.

Cena
1200 zł

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzaminy z 4 modułów.

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »