Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Cel szkolenia:
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Wymagania:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

Program kursu:
Zakres tematyczny obejmuje metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci
z zaburzeniami emocjonalnymi, społecznymi.
Przygotowuje nauczycieli do prowadzenia indywidualnych i grupowych
zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, mającymi trudności
w uczeniu się szkolnym.
Nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć
psychoedukacyjnych, do udzielenia pomocy psychologicznej
i pedagogicznej,
do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w celu pokonania
trudności uzyskania osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych
dla danego etapu edukacji.
Po ukończeniu kursu nauczyciele uzyskają umiejętności i kwalifikacje
do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności
w uczeniu się.

Uzyskane uprawnienia:
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Czas trwania:
270 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

Informacje dodatkowe:
Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne (2 razy w miesiącu) w budynku ZDZ w Zamościu, ul. Peowiaków 5.

Cena:
1250 zł

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzaminy z 5 modułów.

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: