Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

Cel szkolenia:
Uzyskanie kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Wymagania:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

Program kursu:
Według ramowego programu MEN :
Ogólna teoria organizacji i zarządzania
Prawo oświatowe
Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
Kierowanie zmianą
Zarządzanie jakością
Kierowanie i administrowanie placówką
Projektowanie programu placówki oświatowej
Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
Placówka a środowisko lokalne

Uzyskane uprawnienia:
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą i placówką oświatową.

Czas trwania:
210 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

Informacje dodatkowe:
Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne (2 razy w miesiącu) w budynku ZDZ w Zamościu, ul. Peowiaków 5.

Cena:
780 zł

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Obrona pracy dyplomowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: