Cukiernik

Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu cukiernika

Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe w przypadku zdawania na egzamin czeladniczy

Program kursu:
– Podstawy zasad żywienia
– Technologia dla cukiernika
– Surowce i materiały pomocnicze
– Aparatura i wyposażenie techniczne
– BHP dla cukiernika
– Zajęcia praktyczne

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu

Czas trwania:
150 godz. (250 godz – z egzaminem czeladniczym)

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

Informacje dodatkowe:
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego po zaliczeniu 250 godz

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: