Pracownik ds. kadrowych i płacowych

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z: obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, z organizacją pracy i zakresem obowiązków służb specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

Wymagania:
Uczestnicy kursu mogą rekrutować się z szerokiego kręgu pracodawców i pracowników, absolwentów szkół średnich ogólnokształcących, ekonomicznych z praktyką zawodową, ale także nie legitymujący się nią, ponieważ zakres kursu zakłada przedstawienie pełnej problematyki prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego – ucząc prezentowanych zagadnień od podstaw. Kurs ten przydatny jest także dla bezrobotnych, pragnących przekwalifikować się i nauczyć wykonywania nowych prac i zadań na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych.

Program kursu:
-wybrane zagadnienia z prawa pracy
-prowadzenie działu kadr – dokumentacja kadrowa
-przepisy ubezpieczenia społecznego
-zasady ewidencji pracy i płacy
-podatek dochodowy od osób fizycznych
-obsługa komputera i komputerowych programów użytkowych
-obsługa programu „Płatnik”

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia.

Czas trwania:
140 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:
2014-10-30, godz. 14:00

Informacje dodatkowe:
Kurs podstawowy przeznaczony jest dla pracodawców i pracowników służb specjalistycznych, działów kadr i finansowych, działaczy związków zawodowych i szeregowych pracowników zatrudnionych w różnych jednostkach organizacyjnych działalności gospodarczej i budżetowej oraz innych organizacjach samorządowych, społecznych i samofinansujących.

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: