20140324_104926-2
20140324_104947-2
20140324_104950-1
20140324_104958-1
20140324_105112-1
20140324_105125-1
20140324_105136-1
20140324_105147-2
20140324_105200-1
spaw1-600×371

Cel szkolenia:

Szkolenie spawaczy odbywa się pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Celem jest zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy spawacza lub zdobycie uprawnień na wyższym poziomie:
– spawacza pachwin
– spawacza blach
– spawacza rur

METODY SPAWANIA:

1. Spawanie acetylenowo-tlenowe (GAZOWE) Moduł 311

2. Spawanie łukowe elektrodą otuloną (ELEKTRYCZNE) Moduł 111

3. Spawanie metodą MAG – Moduł 135

4. Spawanie metodą TIG – Moduł 141

Wymagania:
Wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Program kursu:

1. Szkolenie teoretyczne (30 godzin na jedną specjalność)

– Procesy spajania i pokrewne spawaniu

– Rysunek techniczny w spawalnictwie

– Materiały podstawowe i dodatkowe

– Podstawy elektrotechniki

– Urządzenia i sprzęt do spawania

– Technika i technologia spawania

– Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie

– Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy

– Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa

– Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych

– Szkolenie praktyczne (100 godziny na jedną specjalność) – w formie ćwiczeń

EGZAMIN

Składający się z dwóch części:

– egzamin teoretyczny – test

– egzamin praktyczny – wykonanie złączy w odpowiednich pozycjach

Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy i umiejętności spawania oraz uzyskanie kwalifikacji i uprawnień zgodnie z normą EN ISO 9606-1 lub EN ISO 9606-2 oraz wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Uczestnik otrzymuje::
– książeczkę spawacza – ważną bezterminowo
– świadectwo z egzaminu kwalifikacyjnego Spawacza (w języku angielskim, niemieckim oraz francuskim)
Uprawnienia spawacza są ważne w krajach Unii Europejskiej.

Translate »