nail beauty

Cel szkolenia:
Uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczne przygotowanie do stylizacji paznokci

Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe/gimnazjalne

Program kursu:

  • pielęgnacja dłoni i paznokci
  • metody przedłużania paznokci
  • masaż dłoni
  • zdobnictwo paznokci
  • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu,

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) wraz z suplementem

Informacje dodatkowe:
Zapewniamy niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały na zajęcia praktyczne.

Translate »