Couple having dinner in a luxury restaurant

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze barmana/kelnera

Wymagania:
– wykształcenie ponadgimnazjalne
– dobry stan zdrowia, poświadczony książeczką zdrowia

Program kursu:
-Podstawy wiedzy gastronomicznej
-Technologia gastronomiczna
-Minimum sanitarne
-Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego
-Ogólna charakterystyka zawodu barmana
-Sprzęt , wyposażenie i aranżacja cocktail baru
-Zarys technologi

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Translate »