Cukiernik

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu cukiernika

Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe w przypadku zdawania na egzamin czeladniczy

Program kursu:
– Podstawy zasad żywienia
– Technologia dla cukiernika
– Surowce i materiały pomocnicze
– Aparatura i wyposażenie techniczne
– BHP dla cukiernika
– Zajęcia praktyczne

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu

Informacje dodatkowe:
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego po zaliczeniu 250 godz

Translate »