Pracownik administracyjno – biurowy

Cel szkolenia:
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w administracji

Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie.

Program kursu:

  • postępowanie administracyjne
  • korespondecja służbowa
  • zasady redagowania pism
  • organizacja pracy w biurze
  • obsługa komputerowych programów użytkowych
  • obsługa urządzeń biurowych
  • zagadnienia prawne

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia.

Translate »