Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy

Wymagania:
Wszyscy zainteresowani, ukończone 18 lat

Program kursu:

  • kontrola podstawowych parametrów życiowych.
  • tętno, ciśnienie, oddech, pomiary.
  • udrażnianie dróg oddechowych. Zadławienia. Sztuczne oddychanie. Nagłe zatrzymania krążenia.
  • masaż zewnętrzny serca. Omdlenia. Tamowanie krwotoków (żylnych, tętniczych, zewnętrznych, wewnętrznych, z nosa).
  • urazy: stłuczenia, złamania, zranienia, ukąszenia, zwichnięcia
  • wykonywanie opatrunków
  • unieruchamianie kończyn

Uzyskane uprawnienia: 
Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) wraz z suplementem

Translate »