DSC06041
DSC06042
DSC06043
Girl receiving cosmetic pink facial mask

Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu kosmetyczki

Wymagania:
-Aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do pracy kosmetyczki
-Wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne
-Wiek 18 lat

Program kursu:
-Anatomia i fizjologia człowieka
-Dermatologia
-Higiena
-Kosmetologia
-Ziołolecznictwo
-Fizykoterapia
-Techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych
-Zajęcia praktyczne

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu

Informacje dodatkowe:
Zajęcia praktyczne są przeprowadzane we własnej pracowni kosmetycznej

 

 

Translate »