Opieka nad osobą starsza, niepełnosprawną i dzieckiem

Cel szkolenia:
Przygotowanie słuchaczy do rozpoczęcia pracy jako opiekun osób starszych, niepłnosprawnych i dzieci

Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe/gimnazjalne

Program kursu:

  • Kliniczny zarys chorób, fizjologia procesu starzenia się
  • Psychologia rozwoju dziecka
  • Opieka nad ludźmi starymi i dziećmi – psychologiczno-społeczne uwarunkowania
  • Etyka w zawodzie opiekunki
  • Podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych i dzieci
  • Dietetyka i przygotowanie posiłków
  • Sposoby komunikowania się z człowiekiem chorym
  • Zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dziecka
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) wraz z suplementem

 

Translate »