certyfikat_haccp

Cel szkolenia:
zapoznanie z zasadami GHP GMP i systemem HACCP w zakładach gastronomicznych i przemyśle spożywczym – zakres wiedzy wymagany prawnie przez sanepid

Wymagania:
ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe/gimnazjalne

Program kursu:
Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej

 • otoczenie i infrastruktura zakładu
 • maszyny i urządzenia
 • procesy mycia i dezynfekcji
 • zaopatrzenie w wodę
 • kontrola odpadów
 • zabezpieczenie przed szkodnikami
 • szkolenie personelu
 • higiena personelu
 • prowadzenie zapisów

System HACCP jako narządzie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności zidentyfikowanie zakresu stosowania systemu HACCP

 • utworzenie zespołu HACCP
 • opis produktu
 • opracowanie schematu technologicznego
 • weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej
 • lista ewentualnych zagrożeń
 • określenie punktów krytycznych
 • określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego
 • opracowanie systemu monitorowania
 • ustalenie procedury weryfikacji
 • prowadzenie dokumentacji i zapisów

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622) wraz z suplementem

 

Translate »