Kasjer walutowo – złotowy

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy kasjera walutowego i złotówkowego.

Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie

Program kursu:

  •  zagadnienia z psychologii, obsługi klienta, pracy na stanowisku kasjerskim
  • wiadomości o znakach pieniężnych i walucie obcej w tym EURO, prawdziwej, fałszywej i sfałszowanej, skup, sprzedaż, wymiana walut
  • prawo dewizowe, ustawa o zapobieganiu GIIF i wprowadzaniu do obrotu fałszywych znaków i innych działalność kantorowa
  • prezentacja walut, rozpoznawanie znaków pieniężnych i walut

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Translate »