Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wymagania:
Ukończone 18 lat oraz ukończona minimum szkoła podstawowa.

Program kursu:

  • Tworzenie przedsiębiorstwa, czyli jak i od czego zacząć
  • Wybór formy prawnej, biznes plan, rejestracja
  • Prawne aspekty funkcjonowania firmy i zarządzania nią
  • Finansowa strona przedsięwzięcia
  • Marketingowe uwarunkowania sukcesu firmy

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia.

Translate »