Organizacja zajęć od dnia 19 października 2020 r.

W związku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wprowadzamy w szkole ZDZ Zamość od dnia 19 października 2020 r. zajęcia zdalne z wyłączeniem zajęć praktycznych, co to oznacza:

Rodzice:

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły tylko na zajęcia praktyczne – można sprawdzić na planie wybierając zakładkę Organizacja szkoły oraz Plan lekcji – przy danym przedmiocie będzie wskazana sala w przypadku zajęć stacjonarnych lub zapis Online.
 2. Nauka będzie oparta o dziennik elektroniczny, tzn uczeń sprawdza dany dzień oraz zaplanowane lekcje, gdzie będą udostępnione zasoby dydaktyczne.
 3. Dodatkowo zajęcia będą prowadzone online w oparciu o platformę GOOGLE (program MEET, classroom, dysk sieciowy). Każdy uczeń naszej szkoły uzyskał konto służbowe do google (imie.nazwisko@zdz-zamosc.pl) W przypadku braku loginu oraz hasła proszę o kontakt pisząc wiadomość na Librusie.
 4. Bardzo proszę motywować uczniów do pracy w domu. W pełni rozumiem że ta metoda posiada liczne wady, jednak uczniowie muszą realizować program nauczania, przerwa w nauczaniu stacjonarnym nie oznacza dla nich absolutnie wolnego.
 5. Nauczyciele postarają się aby ten czas nie był zbytnio uciążliwy dla uczniów – liczy się zdrowie uczniów również te psychiczne.
 6. Ważne jest aby uczniowie robili sobie również przerwę od komputera, mogą wyjść na spacer (byleby nie w miejsca zatłoczone)
 7. Okres obowiązywania do odwołania strefy czerwonej w mieście Zamość, miejmy nadzieję że jak najszybciej.
 8. Życzę dużo zdrowia oraz cierpliwość w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.

Uczniowie:

 1. Przychodzicie do szkoły tylko na zajęcia praktyczne – można sprawdzić w dzienniku elektronicznym na planie wybierając zakładkę Organizacja szkoły oraz Plan lekcji – przy danym przedmiocie będzie wskazana sala w przypadku zajęć stacjonarnych lub zapis Online w przypadku nauczania zdalnego.
 2. Nauka będzie oparta o dziennik elektroniczny, tzn musicie sprawdzić dany dzień w zakładce Organizacja – lekcje oraz zaplanowane lekcje, gdzie będą udostępnione zasoby dydaktyczne. Sprawdzajcie również Terminarz oraz Prace domowe.
 3. Dodatkowo zajęcia będą prowadzone online w oparciu o platformę GOOGLE (program MEET, classroom, dysk sieciowy). Każdy uczeń naszej szkoły uzyskał konto służbowe do google (imie.nazwisko@zdz-zamosc.pl) W przypadku braku loginu oraz hasła proszę o kontakt pisząc wiadomość zwrotną. Można się kontaktować z całą klasą oraz z wybranymi osobami wpisując: imię.nazwisko@zdz-zamosc.pl (oczywiście należy wpisać imię i nazwisko danego ucznia bez miękkich znaków.)
 4. Bardzo proszę solidnie pracować w domu. W pełni rozumiem że ta metoda posiada liczne wady, jednak na chwilę obecną musicie realizować program nauczania, przerwa w nauczaniu stacjonarnym nie oznacza dla Was wolnego.
 5. Nauczyciele postarają się aby ten czas nie był dla Was zbytnio uciążliwy – liczy się zdrowie psychiczne, jednak starajcie się wykonywać zadane zadania oraz realizować przekazane treści dydaktyczne.
 6. Ważne jest aby robić sobie również przerwę od komputera, rozprostować się, zrobić parę przysiadów 🙂 jak również można wyjść na spacer (byleby nie w miejsca zatłoczone)
 7. Okres obowiązywania do odwołania strefy czerwonej w mieście Zamość, miejmy nadzieję że jak najszybciej.
 8. Życzę dużo zdrowia oraz cierpliwości w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Translate »
%d bloggers like this: