Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego, począwszy od roku 2000.

Dzień Języka Ojczystego ogłoszony został na 30 sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 1999 r. z inicjatywy Bangladeszu. Główną ideą Dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa różnorodności językowej świata i jej znaczenia dla ochrony różnorodności kulturowej, a także dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw i całej Planety. Dzień służy także promocji szeroko pojętej wielojęzyczności, a co za tym idzie – podkreśleniu roli nauki języków obcych w edukacji.
Temat Dnia Języka Ojczystego „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz integracji społecznej i  przeciw wykluczeniom w edukacji” podkreśla rolę zarówno języków ojczystych, jak i wielojęzyczności jako czynników sprzyjających integracji społecznej i inkluzywności w edukacji. Bez nich niemożliwe jest osiągnięcie głównego założenia Agendy 2030 dla zrównoważonego rozwoju, aby nikogo nie pozostawić w tyle. Edukacja, której podstawą jest język ojczysty, czy ściślej mówiąc – język matczyny – pierwszy z którym człowiek ma do czynienia – musi rozpoczynać się od najwcześniejszych lat, jeśli ma stać się fundamentem rozwoju, a także wyższych etapów nauki, częstokroć w innym już języku. Język ojczysty i języki lokalne to najważniejsze, niezastąpione drogi przekazu kultury, wiedzy i mądrości.

W Naszej szkole również obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. W ramach kształtowania umiejętności posługiwania się językiem polskim, zorganizowaliśmy dla wszystkich klas – DYKTANDO. Pani Katarzyna Wróbel przygotowała naprawdę trudne zadania ortograficzne. Jednak wspólna praca dała pozytywne efekty poznania zasad ortografii oraz interpunkcji.

Poniżej zdjęcia oraz ciekawe filmiki dotyczące Naszego języka:

Odcinek 1 – Polszczyzna jako język słowiański  (1,53′)

Nie ma jeszcze komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Translate »