Formularz zgłoszeniowy

  Wybierz kurs (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer Telefonu (wymagane)

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Zamość., z siedzibą w Lublinie, ul. Peowiaków 3, jako administratora danych, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno - marketingowych oraz przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie dane kontaktowe informacji handlowych przesyłanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zamościu oraz przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana w każdym czasie.

  Translate »
  %d bloggers like this: