Bezpłatne szkolenia z Języka angielskiego oraz komputerowe

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ”

 

REKRUTACJA TRWA !!!

Projekt „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 135 osób w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, w zakresie ICT lub języków obcych.

Grupę docelową projektu stanowi 180 osób (108 kobiet, 72 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w jednym z  powiatów: chełmskim, Miasto Chełm, lubelskim, Miasto Lublin, zamojskim, Miasto Zamość.

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo, bierne oraz rolnicy.

 Priorytetowo traktowane będą:

  • kobiety,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnością.

 W ramach projektu oferujemy BEZPLATNE kursy:

  • Język angielski – poziom A1 i A2 (180 godz.)
  • ICT – kurs komputerowy (120 godz.)

Zajęcia językowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 6 godzin tygodniowo (2 dni po 3 godziny edukacyjne).

Zajęcia komputerowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 5 godzin tygodniowo (1 dni po 5 godziny edukacyjne).

 Uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewniamy:

  • profesjonalne szkolenie,
  • podręcznik oraz materiały dydaktyczne,
  • poczęstunek
  • powszechnie uznawalny certyfikat potwierdzający umiejętności – po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

 Szczegółowych informacji na temat projektu oraz warunków uczestnictwa we wsparciu udzielają:

Biuro projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu

Peowiaków 3, 22-400 Zamość

tel./fax 84 639 28 21

clipboard01

Nie ma jeszcze komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Translate »