Apel poświęcony pamięci Świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II Patronem rodziny, pod takim tytułem młodzież przygotowała apel poświęcony pamięci Świętego Jana Pawła II, który zwracał się do młodych -„Każdy z was młodzi przy­jaciele znaj­du­je też w życiu ja­kieś swo­je Wes­ter­plat­te. Ja­kiś wy­miar za­dań, które mu­si podjąć i wy­pełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie wal­czyć. Ja­kiś obo­wiązek, po­win­ność, od której nie może się uchy­lać. Nie może zde­zer­te­rować. Wreszcie ja­kiś porządek prawd i war­tości, które trze­ba ut­rzy­mać i obronić.

Poniżej fotogaleria z tego wydarzenia:

Nie ma jeszcze komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Translate »
%d bloggers like this: