Wychowawca wypoczynku

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Wymagania:

 • Niekaralność,
 • Pełnoletność,
 • Wykształcenie co najmniej średnie,

Program kursu:

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku,
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 4. Ruch i rekreacja,
 5. Turystyka i krajoznawstwo,
 6. Zajęcia kulturalno – oświatowe
 7. Zajęcia praktyczno – techniczne,
 8. Prace społecznie użyteczne
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Uzyskane uprawnienia:

Zaśwadczenie na podstawie  § 14 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21  stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. Zm.).

Czas trwania:

25 godzin (1 tydzień)

Najbliższy termin rozpoczęcia:
27 lipiec 2015 r.,

Informacje dodatkowe:

Cena: 250 zł brutto

Translate »
%d bloggers like this: