TECHNIK INFORMATYK – KLASA MUNDUROWA – 5 lat po szkole podstawowej

PROFIL POLICYJNY – (PROFIL REALIZOWANY W KLASIE IV oraz V)

Profil policyjny umożliwia kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy w Policji i agencjach ochrony. Program kształcenia rozbudowany jest min. o podstawy prawa karnego i ustawy o policji, podstawy samoobrony i kryminalistyki oraz naukę strzelania. Przedmiotami wiodącymi są przysposobienie obronne, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia i wychowanie fizyczne.

W ramach zajęć faktultatywnych, organizowane są wycieczki do Jednostek Policji

Tylko u Nas – Profesjonalenie przygotujesz się do egzaminu sprawnościowego z Samoobrony i Technik interwencyjnych.

PROFIL WOJSKOWY – (PROFIL REALIZOWANY W KLASIE I oraz III)

Profil wojskowy wprowadza zajęcia specjalistyczne z zakresu edukacji wojskowej oraz sztuk walki. Dzięki współpracy z Jednostkami Wojskowymi uczniowie będą mieli szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza. W ramach programu tej klasy, realizowane będą zagadnienia z zakresu musztry wojskowej, szkolenia bojowego, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego, strzelectwa. Uczniowie będą brali udział w pokazach i uroczystościach wojskowych. Organizowane będą obozy sportowo-obronne.

W ramach zajęć faktultatywnych, organizowane są wycieczki do Jednostek Wojskowych

Uczniowie Naszej szkoły, uczestniczą w zawodach sprawnościowych oraz z udzielania pierwszej pomocy, co wpływa na bardzo dobrą kondycję fizyczną oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy, tak ważną w ćwiczeniach Wojskowych.

Ważną umiejętnością w Wojskowości jest Terenoznawstwo. Dzięki wyjazdom terenowym, ta umiejętność jest w Naszych Uczniach, skutecznie rozwijana. Szczególnie posługiwanie się mapą oraz busolą.

PROFIL CELNY – (PROFIL REALIZOWANY W KLASIE II)

Profli celny wprowadza do planu nauczania dodatkowe przedmioty specjalistyczne z zakresu obsługi celnej i międzynarodowego obrotu towarowego, które będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Izby Celnej. Kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów specjalistycznych przybliży szeroki zakres zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania administracji celnej, obrotem międzynarodowym, regulacjami celnymi Wspólnoty Europejskiej i Agencjami Celnymi. Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do różnych miejsc związanych z wykonywanymi zadaniami przez funkcjonariuszy celnych. Zdobyta wiedza powinna dopomóc uczniom tej klasy w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i kreowania własnej kariery zawodowej.

W ramach zajęć faktultatywnych, organizowane są wycieczki do Jednostek Służby Celnej

Powyższe profile, wiążą się z umiejętnością posługiwania się bronią palną, dlatego bardzo często ćwiczymy tą umiejętność, korzystając ze strzelnic sportowych, wojskowych, jak również w formie zabawy w paintball

ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIOWY

Informatyk to bez wątpienia zawód z przyszłością. Otacza nas coraz więcej sprzętów, które trzeba programować. Żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej wirtualny, cyfrowy, ukierunkowany na zbudowanie sztucznej inteligencji. Poszukujemy możliwości przekazania wielu ciężkich, żmudnych, albo szalenie skomplikowanych prac inteligentnym robotom. Aby przyszłość była taka, jaką sobie wymarzyliśmy, potrzebne są osoby, które będą pracować nad programowaniem specjalistycznych sprzętów i robotów. To szalenie ciekawa dziedzina, w której pozostaje wiele do zrobienia. Niewątpliwą zaletą zostania informatykiem jest też aspekt finansowy. Informatyk jest zawodem z przyszłością również dla osób, które chciałyby żyć na wysokim poziomie, dzięki bardzo wysokim zarobkom, jakie firmy oferują na stanowiskach programisty, informatyka.

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Jako jedyna szkoła w Zamościu, posiadamy profesjonalnie wyposażone LABORATRORIUM KOMPUTEROWE, aby zapewnić jakość na najwyższym poziomie. Wyposażone w stanowiska diagnostyczne, naprawy sprzętu oraz sieci komputerowych.

W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) zdobywa następujące umiejętności:

 • osługuje się systemami operacyjnymi;
 • pracuje w różnych rodzajach sieci komputerowych;
 • obsługuje urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych;
 • projektuje i wykonuje sieć komputerową;
 • wykorzystuje wiedzę z zakresu budowy i działania systemów operacyjnych do pracy z różnymi komputerami, rodzajami systemów operacyjnych oraz sieci;
 • posługuje się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
 • dobiera konfiguracje sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań zawodowych;
 • posługuje sie językami obsługi wybranych rodzajów baz danych;
 • zakłada i utrzymuje bazy danych;
 • administruje bazami danych i nadzoruje ich prace;
 • projektuje bazy danych;
 • dobiera oprogramowanie do obsługi baz danych;
 • programuje w wybranych językach

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Kształcenie prowadzone jest w formie dziennej. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik informatyk oraz ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Krakowie i otrzymania tytuł technika.

TECHNIK INFORMATYK TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ.

Technik informatyk – klasa mundurowa
Technik informatyk – klasa mundurowa

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY JUŻ DZISIAJKLIKNIJ PONIŻEJ I WYPEŁNIJ PODANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

NABÓR ZAMOŚĆ 2022
Translate »
%d bloggers like this: