TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Policealne Studium Zawodowe dla Młodzieży (forma dzienna) – nauka trwa 4 semestry
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (forma zaoczna) – nauka trwa 4 semestry

Technik usług kosmetycznych to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka.

Jeśli interesujesz się zagadnieniami związanymi z wizażem i kosmetyką ten zawód jest dla Ciebie. Zapraszamy do naszej szkoły!

W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) zdobywa następujące umiejętności:

 1. charakteryzuje wyposażenie różnego rodzaju gabinetów kosmetycznych,
 2. charakteryzuje metody i środki oraz ogólne zasady dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji,
 3. rozpoznaje i charakteryzuje rodzaj skóry i włosów,
 4. diagnozuje w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżnia skórę zdrową od chorobowo zmienionej,
 5. sporządza i stosuje proste środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 6. ustala rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem,
 7. wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową,
 8. wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 9. obsługuje aparaty i urządzenia stosowane w kosmetyce
 10. udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej,

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dostępna na stronie MEN www.men.gov.pl

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych może podejmować pracę w:

 • gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • firmach kosmetycznych
 • jako instruktor w szkołach kosmetycznych
 • oraz prowadzić własną działalność gospodarczą

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik usług kosmetycznych oraz ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Krakowie i otrzymania tytuł technika. NOWOŚĆ!!!! Absolwentom NASZEJ SZKOŁY UMOŻLIWIAMY ZDOBYCIE LICENCJATU!!!!

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Translate »