Policealne Studium

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną NABÓR 2014

Dla każdego licealisty chcącego kontynuować edukację zapewniamy zdobycie wykształcenia zawodowego w ciągu 2 lat. Gwarantujemy opanowanie dużego zakresu wiedzy specjalistycznej wraz z podstawami teoretycznymi oraz zdobycie cennych umiejętności praktycznych dzięki praktykom zawodowym.

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym lub zaocznym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach własnych szkoły. Prowadzi je wykwalifikowana kadra pedagogiczna, co gwarantuje wysoki poziom zajęć.

Realizujemy program kształcenia na poziomie europejskim.

Klasy i profile:

policealne

Translate »
%d bloggers like this: