LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY

 

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży to nowoczesna szkoła otwarta na potrzeby ucznia, przyjazna, dająca szerokie spojrzenie na świat, siebie i własne nieograniczone możliwości.
Liceum ogólnokształcące przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz kształtuje umiejętności ogólne, z naciskiem na rozszerzony zakres nauki wybranego języka obcego lub innych przedmiotów, które będą podstawą do dalszego kształcenia w wybranej szkole wyższej.
Po ukończeniu szkoły, uczeń będzie przygotowany do kontynuowania nauki w szkołach wyższych na kierunkach uniwersyteckich.

Klasy i profile:

 • Klasa biologiczno-chemiczna
 1. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: biologia, chemia, język obcy
 2. Edukacja w tej klasie ma na celu przygotować uczniów do zdania matury na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, języka obcego
 3. Po ukończeniu klasy biologiczno– chemicznej możesz kontynuować naukę na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biochemia, bioinżynieria, biotechnologia, , technologia energii odnawialnej, , ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia.
 • Klasa dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 1. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: WOS, język angielski
 2. Uczniowie biorą udział w zajęciach z dziedziny dyplomacji i stosunków międzynarodowych, prowadzonych przez byłego konsula.
 3. Klasa przygotowuje do działalności w strukturach Unii Europejskiej, zarówno w dziedzinie prawa, historii stosunków międzynarodowych, jak i nowoczesnych metod informacji naukowo-technicznej.
 4. Klasa dla przyszłych kandydatów na studia o kierunkach: prawniczych, politologicznych, stosunków międzynarodowych, socjologii.
 • Klasa prawnicza
 1. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: WOS, historia.
 2. W ramach zajęć, młodzież poznaje pracę lokalnego sądu, gdzie ma możliwość obserwowania prowadzonych rozpraw z zakresu prawa karnego lub cywilnego.
 3. Również ma możliwość obserwacji posiedzeń rady miasta, gminy czy powiatu, co daje jej obraz funkcjonowania samorządności lokalnej.
 4. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach społecznych, np. prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, politologia, religioznawstwo itp.
 • Klasa dziennikarsko-medialna
 1. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: historia, WOS, język angielski
 2. W ramach zajęć uczniowie poznają pracę w telewizji i prasie lokalnej. Przedsięwzięcie to ma na celu szczegółowe poznanie warsztatu dziennikarza oraz przygotowanie młodych ludzi do pracy w tym właśnie zawodzie.
 3. Klasa dla przyszłych kandydatów na studia o kierunkach: dziennikarskich, politologicznych, stosunków międzynarodowych, socjologii.
 • Klasa psychologiczna
 1. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: biologia, WOS,
 2. Atrakcyjne i aktywne metody pracy ułatwią naukę na wysokim poziomie i umożliwią zainteresowanym udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych..
 3. Program klasy ukierunkowany na uczniów, którzy zadają sobie pytania dotyczące przyczyn zachowania ludzi, chcą lepiej poznać samych siebie i rozwijać umiejętności psychologiczne W tej klasie z pewnością znajdziesz osoby, z którymi będziesz dzielił swoje pasje!
 4. Klasa psychologiczna to pierwszy krok w spełnieniu marzeń o kierunkach studiów takich jak: nauki społeczne, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo.
 • Klasa humanistyczna z rozszerzonym j. angielskim
 1. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: język polski, język angielski
 2. Ideą kształcenia humanistycznego jest wychowanie człowieka wszechstronnie wykształconego, refleksyjnego wrażliwego o się szerokich horyzontach intelektualnych, erudyty, człowieka sprawnie posługującego się językami obcymi.
 3. Klasa przeznaczona jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych, aktywnych społecznie, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata.
 4. Nauka w tej klasie ułatwi Absolwentom kształcenie na kierunkach filologicznych, dziennikarstwie, historii, socjologii i innych z zakresu wiedzy humanistycznej.
 • Klasa ogólna (dla młodzieży i dorosłych)
 1. Atrakcyjne i aktywne metody pracy ułatwią naukę na wysokim poziomie i umożliwią zainteresowanym udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
 2. Przedmioty realizowane są zgodnie z podstawą programową liceum ogólnokształcącego.
 3. Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego.
 4. Klasa dla przyszłych kandydatów na studia uniwersyteckie, politechniczne i ekonomiczne.
Liceum Ogólnokształcące ZDZ Zamość
Liceum Ogólnokształcące ZDZ Zamość

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY JUŻ DZISIAJKLIKNIJ PONIŻEJ I WYPEŁNIJ PODANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Translate »
%d bloggers like this: