TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE SESJA Czerwiec-lipiec 2018 (w przygotowaniu)

część pisemna:

19.06.2018 od godz. 10.00- wszystkie kwalifikacje (szczegóły w późniejszym terminie)

część praktyczna:

w przygotowaniu…