Projekt „ZDZ – nowych możliwości”

 logo_unia

 Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu, Technikum ZDZ w Biłgoraju, Technikum ZDZ w Hrubieszowie oraz Technikum ZDZ w Tomaszowie Lubelskim uczestniczą w realizacji projektu „ZDZ – szkoły nowych możliwości”.

Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

 

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego realizowanego w szkołach ZDZ poprzez zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć edukacyjnych, doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • 48 uczniów Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu,
 • 16 nauczycieli Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu,
 • 16 uczniów Technikum ZDZ w Biłgoraju,
 • 16 uczniów Technikum ZDZ w Hrubieszowie,
 • 16 uczniów Technikum ZDZ w Tomaszowie Lubelskim.

 

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA

 1. KURSY DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO z zakresuzajęć prezentacja multimedialna jako forma przekazu informacji, tablica interaktywna jako skuteczne narzędzie pracy nauczyciela, inteligentna „chmura”, urządzenia mobilne w edukacji, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informatyczne w pracy nauczyciela, wykorzystanie e-podręczników/materiałów dostępnych w Internecie;
 2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE dla uczniów szkół w z zakresu matematyki i języka angielskiego (Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów oraz Tomaszów Lubelski);
 3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE dla uczniów z zakresu chemii, biologii, języka angielskiego i języka niemieckiego (Zamość);
 4. WARSZTATY dla uczniów z zakresu umiejętności cyfrowych e-ucznia, tworzenia stron internetowych (Zamość);
 5. KOŁA ZAINTERESOWAŃ dla uczniów z zakresu języka angielskiego i języka hiszpańskiego (Zamość);
 6. WYJAZDY EDUKACYJNE, w tym zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (dla uczniów szkół w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie oraz Tomaszowie Lubelskim);
 7. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (grupowe i indywidualne) dla uczniów Technikum w Zamościu.

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
 • profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów,
 • materiały, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów,
 • dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji (zaświadczenie/certyfikaty dla nauczycieli).

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami zostały załączone poniżej oraz są dostępne w  sekretariacie szkół.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: Magdalena Szewczyk tel. 84 639 28 21 (Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu) szkola@zdz-zamosc.pl

REALIZATOR PROJEKTU: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin, tel. 81 532 79 65, www.zdz.lublin.pl

Personel projektu Katarzyna Zabielska e-mail k.zabielska@zdz.lublin.pl, Dorota Grabowska e-mail d.grabowska@zdz.lublin.pl

Nie ma jeszcze komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Translate »
%d bloggers like this: