Technolog robót wykończeniowych

Cel szkolenia:
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac wykończeniowych.

Wymagania:
– ukończone 18 lat
– ukończona szkoła podstawowa
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Program kursu:
– technologia robót
– materiałoznawstwo
– zasady wykonywania poszczególnych prac
– przepisy BHP
– zajęcia praktyczne

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia.

Czas trwania:
190 godz.

Najbliższy termin rozpoczęcia:
2014-10-27, godz. 14:00

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: