Pracownik ochrony kwalifikowany

Cel szkolenia:

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika ochrony

Wymagania:

– obywatelstwo polskie lub innego państwa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA
– ukończone 21 lat,
– ukończona szkoła podstawowa,
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– osoba nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo,
– osoba posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych.

Program kursu: (Kurs trwa 245 godzin)

– Przepisy ogólno – prawne

– Ochrona osób

– Ochrona mienia

– Wyszkolenie strzeleckie

– Samoobrona i techniki interwencyjne

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po zakończeniu kursu absolwent składa wniosek do Komendy Wojewódzkiej Policji. Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest podstawową do wpisania na listę Kwalifikowanych pracowników ochrony. Bez konieczności zdawania egzaminu.

Czas trwania:
245 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:

Luty 2016 r.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zobacz poniżej fotogalerię z kursu:

 

Translate »
%d bloggers like this: