Palacz centralnego ogrzewania

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi kotłów i do egzaminu kwalifikacyjnego celem uzyskania uprawnień do eksploatacji poszczególnych typów kotłów.

Wymagania:
Ukończona co najmniej szkoła podstawowa, ukończone 18 lat.

Program kursu:
– budowa kotłów, osprzęt i urządzenia pomocnicze
– paliwa, paleniska, proces spalania
– zasady eksploatacji kotłów, automatyka i aparatura pomiarowa
– zasady bhp i ppoż.
– zajęcia praktyczne

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym kwalifikacje przed komisją kwalifikacyjną SEP i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Czas trwania:
65 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:

0000-00-00, godz 00:00

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: