Kursy budowlane

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zawodach:
– Glazurnik – posadzkarz – 150 godz.
– Murarz – Tynkarz – 150 godz.
– Technolog robót wykończeniowych – 150 godz.
– Malarz – 150 godz.
– Docieplacz budynków – 150 godz.

*250 godz. w przypadku kursu, kończącego się egzaminem czeladniczym
Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, (średnie w przypadku kursów czeladniczych),
Dobry stan zdrowia-badania wysokościowe

Program kursu:
-technologia
-materiałoznawstwo
-bhp
-zajęcia praktyczne, odbywające się w przystosowanych boksach ćwiczeniowych

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia. Po zaliczeniu 250 godzin, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów czeladniczych !!!

W wypadku egzaminu czeladniczego, uczestnik uzyskuje dyplom czeladniczy uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie poszczególnego zawodu oraz do pracy w
Unii Europejskiej po uprzednim ceryfikowaniu w MSZ

Czas trwania:
ok 1,5 miesiąca w zależności od zawodu

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

Informacje dodatkowe:

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalnych boksach ćwiczeniowych

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: