Kurs pedagogiczny – kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli

Cel kursu:
Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych posiadających wyższe wykształcenie.

Wymagania:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

Program kursu:
Według ramowego programu MEN :
Psychologia
Pedagogika
Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Uzyskane uprawnienia:
Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych posiadających wyższe wykształcenie.

Czas trwania:
270 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

Informacje dodatkowe:
Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne (2 razy w miesiącu) w budynku ZDZ w Zamościu, ul. Peowiaków 5.

Cena:
1250 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: