Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

 

Cel szkolenia: Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w różnym stopniu.

 

Wymagania: Dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

 

Program kursu:
– Oligofrenopedagogika
– Pedagogika specjalna
– Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
– Psychologia
– Pedagogika
– Rewalidacja indywidualna
– Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

 

Uzyskane uprawnienia: Kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w różnym stopniu

 

Czas trwania: 270 godzin

 

Najbliższy termin rozpoczęcia: Wrzesień 2015 r

 

Informacje dodatkowe: Sposób odbywania zajęć: Zjazdy sobotnio-niedzielne (2 razy w miesiącu) w budynku ZDZ w Zamościu, ul. Peowiaków 3.

 

Cena: 1250 zł

 

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy: Egzaminy z 6 modułów.
ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: