Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

Cel szkolenia:
Uzyskanie kwalifikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa oraz informacji naukowej.

Wymagania:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

Program kursu:
Literatura dla dzieci i młodzieży.
Bibliotekoznastwo i bibliotekarstwo
Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Uzyskane uprawnienia:
Uzyskanie kwalifikacji bibliotekarskich przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowo-wychowawczych.

Czas trwania:
270 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

Informacje dodatkowe:
Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne (2 razy w miesiącu) w budynku ZDZ w Zamościu, ul. Peowiaków 3.

Cena
1250 zł

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzaminy z 5 modułów.

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Translate »
%d bloggers like this: