Kierowca wózków widłowych

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi wózków i do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uprawniającego do obsługi wózków z mechanicznym napędem podnoszenia.

magania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Program kursu:
– typy, budowa wózków
– czynności operatora przed i w czasie pracy wózkami
– wiadomości z zakresu bhp
– praktyczna nauka jazdy wózkami
– wiadomości o dozorze technicznym
– bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem propan-butan

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia oraz egzaminem sprawdzającym kwalifikacje (teoretyczne i praktyczne) przed komisją powołaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Urząd Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Wzór dokumentu:

certyfikat

 

Czas trwania:
63 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:

Marzec 2016 r.

Informacje dodatkowe:
Uczestnik po zdaniu pozytywnie egzaminu, uzyskuje Państwową legitymację wydawaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Istniej również możliwość wydania certyfikatu w języku angielskim – ważnego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zdjęcia z kursu „Operator wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Translate »
%d bloggers like this: